22.12.2016
Rok prijave: Potekel
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2017 (220. JR)

Razpisna dokumentacija:


Zakon o Štipendiranju (ZŠtip-1)
Pravilnik

Dodatne informacije:

ad-futura[@]sklad-kadri.si  

Špela Sušec

tel.: 01 434 10 86

 

Aleksandra Trček

tel.: 01 434 15 89


Vse vlagatelje naprošamo, da najprej preberete razpis in pogosta vprašanja.

Sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 19. 4. 2017.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017 (220. JR)   

Objava razpisa: 22. 12. 2016 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Rok prijave: do vključno 19. 4. 2017

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR od tega za dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij pod točko A 1.400.000,00 EUR in za podiplomski študij pod točko B 1.600.000,00 EUR.

Predmet razpisa: Štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

Višina sofinanciranja: Štipendija za šolnino se podeli v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 15.000 EUR. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje vlog
: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 220. javni razpis«.

Na vrh