24.12.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2016 (207. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Ur. l. RS 56/13 in 99/13-ZUJPS-C)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura  (Ur. l. RS, št. 76/14)

 

Dodatne informacije:

 


ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434-58-96

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo največ dvema slovenskima dijakoma podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

 

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendije za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2016  (207. javni razpis)


Objava razpisa:
24. 12. 2015 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Rok prijave:
Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 1.  6.  2016 

Vrednost razpisa:
10.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za pokrivanje stroškov udeležbe največ dveh slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2016 z dodelitvijo štipendije.


Višina štipendije: Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Sloveniji oz. izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

Način oddaje prijave:
Prijava mora biti predložena Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 207. javni razpis).

Na vrh