17.12.2018
Rok prijave: Potekel
Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2019 (266. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 - ZUPŠ)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14)

 

 

Dodatne informacije:

Aleksandra Trček

ad-futura[@]sklad-kadri.si

tel. 01/434 15 66

 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo največ enemu slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendije za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2019 (266. javni razpis)

Objava razpisa: 17. 12. 2018 na spletni strani sklada

Rok prijave: Do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 1. 6. 2019

Vrednost razpisa: 4.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za pokrivanje stroškov udeležbe največ enemu slovenskemu dijaku na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2019 z dodelitvijo štipendije.

 

Višina štipendije: Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 266. javni razpis).

Na vrh