22.12.2017
Rok prijave: Potekel
Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2018 (246. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:


Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 - ZUPŠ)
Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14)


Dodatne informacije:
Špela Sušec
ad-futura[@]sklad-kadri.si
01 43 41 086

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo največ enemu slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Objava razpisa: 22. 12. 2017 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Rok prijave: Do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 1. 6. 2018.

Vrednost razpisa
: 4.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za pokrivanje stroškov udeležbe največ enemu slovenskemu dijaku na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2018 z dodelitvijo štipendije.

Višina štipendije: Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 246. javni razpis).

Na vrh