22.12.2016
Rok prijave: Potekel
Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2017 (229. JR)

Razpisna dokumentacija:

Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16)
Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14)


Dodatne informacije:
Aleksandra Trček
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel.: 01 434 15 89

Uradne ure
:
Ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo največ dvema slovenskima dijakoma podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendije za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2016  (207. javni razpis)

Objava razpisa: 22. 12. 2016 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 1. 6. 2017. 

Vrednost razpisa: 12.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za pokrivanje stroškov udeležbe največ dveh slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2017 z dodelitvijo štipendije.

Višina štipendije: Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Sloveniji oz. izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 229. javni razpis).


Na vrh