28.06.2010
Štipendija za Erasmus in prejemanje druge štipendije

Štipendija za obisk (dodatek k Erasmus dotaciji) se ne izključuje s štipendijami po ZŠtip (državna, Zoisova, kadrovska), medtem ko za ostale štipendije vložite skupaj z vlogo podatke o teh štipendijah.

Če je kandidatu odobrena štipendija za študijsko mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2010/2011 v okviru programa Erasmus (dodatek k Erasmus dotaciji), lahko kandidat obdrži štipendijo, ki jo prejema po Zakonu o štipendiranju, in sicer:

  • Zoisovo štipendijo
  • državno štipendijo
  • kadrovsko štipendijo ali
  • štipendijo za Slovence v zamejstvu oz. Slovence po svetu.

Druge štipendije so lahko dovoljene, vendar je to odvisno od njihovega namena in vira, zato zanje skupaj z vlogo vložite podatke o teh štipendijah (npr. odločbo o dodelitvi, pogodbo, ipd.).

Na vrh