27.12.2007
Rok prijave: Potekel
Štipendija za doktorski študij na EUI od štud.l. 2008/09 dalje (42. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet razpisa je štipendiranje enega slovenskega državljana, ki bo v študijskem letu 2008/2009 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Insitute (EUI).

Kandidat mora izpolnjevati naslednja pogoja:

  • je državljan Republike Slovenije,

  • je v študijskem letu 2008/2009 sprejet v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute.

Direktor sklada bo izdal odločbo o izidu razpisa vsem prijavljenim kandidatom. Izbrani kandidat bo po dokončnosti odločbe o štipendiranju in predložitvi dokazila o vpisu v 1. letnik doktorskega študija na European University Institute v študijskem letu 2008/2009 s skladom podpisal pogodbo o štipendiranju. Na podlagi te pogodbe bo štipendist prejemal štipendijo tudi za nadaljevanje študija na tem programu skupno največ tri leta, če bo vsako leto izpolnjeval predpisane pogoje za nadaljevanje štipendiranja. Zadnje leto študija financira European University Institute.

 

Štipendist se bo s pogodbo o štipendiranju zavezal k zaposlitvi pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji po zaključenem izobraževanju.

Rok prijave je 30. maj 2008.

Na vrh