27.09.2013
Sprememba javnega povabila Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 - 4. JP UIZ (154. JP)

Sklad je 27. 9. 2013 v Uradnem listu objavil spremembo 4. Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Sprememba omogoča prerazporejanje sredstev med regijami.

V skladu s spremembo 4. Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je bila dne 27.9.2013 objavljena v Uradnem listu in pravi: »V kolikor pred iztekom javnega povabila sredstva za posamezno regijo ostajajo neizkoriščena, lahko sklad ta sredstva prerazporedi na tiste regije, kjer se sredstva porabijo pred iztekom javnega povabila. O prerazporeditvi sredstev bo sklad potencialne ponudnike obvestil na svoji spletni strani«, sporočamo, da so bila predvidena sredstva za Gorenjsko regijo, Obalno kraško regijo in Savinjsko regijo že porabljena, zato se bo z Osrednjeslovenske regije, kjer ostajajo neporabljena sredstva, del sredstev prerazporedil na Gorenjsko regijo, z Goriške regije na Obalno kraško regijo in s Podravske regije na Savinjsko regijo. 

 


Razporeditev sredstev po regijah po obstoječem javnem povabilu in po prerazporeditvi:

Na vrh