18.11.2009
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje usposabljanja na področju komuniciranja o znanosti (67. JR)

Razpisna dokumentacija:

Sklad sofinancira udeležbo enega slovenskega državljana na programu The Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2010. Rok prijave je 30. november 2009.

Predmet razpisa je sofinanciranje usposabljanja enega slovenskega državljana na področju komuniciranja o znanosti v okviru programa The Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2010. 

 

Prijavijo se lahko posamezniki, ki preko različnih medijev poročajo o znanosti in inovacijah primarno s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši javnosti.

Sredstva v višini 40.000,00 EUR se dodelijo za pokritje stroškov usposabljanja in življenjskih stroškov upravičenca.

Rok prijave je ponedeljek 30. november 2009.

Dodatne informacije so na voljo osebno ali telefonsko v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro pri Špeli Sušec, telefon +386 /0/1 434 10 86, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si.

Na vrh