04.11.2010
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje usposabljanja na področju komuniciranja o znanosti (101. JR)

Razpisna dokumentacija:
razpis (Ur.l. RS št. 88/2010, 5.11.2010)
prijavnica
tabela - seznam objav
izjava kandidata

izjava delodajalca
Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 91/09)

Sklad razpisuje sofinanciranje usposabljanje enega slovenskega državljana na področju komuniciranja o znanosti v okviru programa The Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2011. Prijavijo se lahko vsi, ki preko različnih medijev poročajo o znanosti in inovacijah primarno s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši javnosti. Rok prijave je 22. november 2010.

Predmet razpisa je sofinanciranje usposabljanja enega slovenskega državljana na področju komuniciranja o znanosti v okviru programa The Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2011.

Sredstva v višini 40.000,00 EUR se dodelijo za pokritje stroškov usposabljanja in življenjskih stroškov upravičenca.

Rok prijave je ponedeljek, 22. november 2010.

Dodatne informacije so na voljo osebno ali telefonsko v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro pri Špeli Sušec, telefon 01 434 10 86, e-pošta spela.susec[@]sklad-kadri.si

Vlagatelji morajo vložiti vlogo na prijavnici, ki je del razpisne dokumentacije. Prijavnico je potrebno izpolniti v celoti in lastnoročno podpisati. Prijavnici je potrebno priložiti dokazila, zahtevana z razpisom. Izpolnjeni tabeli je potrebno priložiti fotokopije objav. V celoti izpolnjena in podpisana izjava kandidata je obvezna za vse, izjavo delodajalca pa priložijo kandidati, ki bodo v času usposabljanja v delovnem razmerju.

Na vrh