18.11.2009
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje udeležbe tekmovalcev in njihovih mentorjev na tekmovanjih v tujini v 09/10 (80. JR)

Razpisna dokumentacija 80. javnega razpisa:
Razpisno besedilo - razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 94/09 dne 20. novembra 2009;
Prijavnica - prijavnica za 80. javni razpis;
Izjava tekmovalca - izjavo mora izpolniti in podpisati vsak prijavljeni tekmovalec (če je tekmovalec mladoletna oseba, jo podpiše njegov zakoniti zastopnik)
Izjava mentorja - izjavo mora podpisasti mentor le, če ga institucija prijavi za sofinanciranje
Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS št. 91/09) določajo pravila poslovanja in podeljevanja sredstev javnega sklada

Javni razpis je namenjen sofinanciranju udeležbe tekmovalcev na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini. Prijava je možna do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. septembra 2010.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. septembrom 2009 in 30. septembrom 2010.

Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR na osebo za posamezno tekmovanje.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 30. septembra 2010 oziroma do porabe sredstev.

Sredstva na 80. JR so porabljena.

Na vrh