19.07.2013
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2013 (157. JR)

Razpisna dokumentacija:
• Razpis
• Prijavnica
Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 102/12)

 

Dodatne informacije:
Maja Deisinger
maja.deisinger[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434-58-96

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo slovenskemu dijaku podelil štipendijo za sofinanciranje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2013  (157. JR)


Objava: 19.  7.  2013, Uradni list RS št. 60/13

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 12.  8.  2013 

 

Vrednost razpisa: 3.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe enega slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2013 z dodelitvijo štipendije.

 

Višina sofinanciranja: Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Sloveniji oz. izjemoma drugim letališčem in letališčem Greensboro v ZDA ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

 

Način oddaje prijav: Prijava mora biti predložena Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 157. javni razpis).

Na vrh