07.08.2008
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih v tujini (54. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini.

Tekmovanja se morajo začneti med 1. julijem 2008 in 30. septembrom 2009.

Na razpis se lahko prijavijo javno veljavne srednješolske in visokošolske izobraževalne institucije, katerih dijaki oziroma študenti so bili sprejeti za udeležbo na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini.

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani prijavitelja prijavljeni tekmovalec ‐ posameznik ali tekmovalec ‐ član tekmovalne skupine:

  • je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • je redno vpisan na srednješolski oziroma visokošolski izobraževalni program v Republiki Sloveniji,
  • je kot posameznik ali v okviru tekmovalne skupine že sprejet na tekmovanje, ki izpolnjuje pogoje iz naslednjega odstavka.

Tekmovanje mora zadostiti naslednjim pogojem:

  • je namenjeno izrecno dijakom oziroma študentom,
  • ima mednarodno udeležbo,
  • poteka v tujini,
  • se začne med 1. julijem 2008 in 30. septembrom 2009,
  • je iz področja znanja, pri čemer je bil za sprejem potreben predhoden izbor na državnem tekmovanju, ali z znanstvenoraziskovalnega oziroma razvojnega področja,
  • ni s področja umetnosti, kulture ali športa.

Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR na osebo za posamezno tekmovanje.

 

 

Rok za zbiranje prijav prične teči z objavo razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 20.9.2009.

Na vrh