28.06.2007
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih v tujini (34. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • razpis (Ur.l. RS, št. 49/2007, 29.6.2007)
  • prijavnica
  • Splošni pogoji poslovanja fundacije Ad futura (Ur.l. RS, št. 99/04)

Razpis je namenjen sofinanciranju življenjskih stroškov in prevoza udeležencem tekmovanja in njihovim mentorjem.

Namen razpisa je omogočiti raziskovalcem – dodiplomskim študentom, ki sodelujejo v skupnem raziskovalnem projektu, udeležbo na znanstveno-raziskovalnih tekmovanjih v tujini. Finančna podpora za udeležbo na tekmovanju je namenjena spodbudi študentov, da se potegujejo za odličnost svojega raziskovalnega dela in idej.


Predmet razpisa je pokritje življenjskih stroškov in prevoza udeležencem tekmovanja in njihovem mentorjem. Stroški se pokrijejo s pavšalnim zneskom v višini 1.000 EUR na udeleženca/ mentorja. Če bo tekmovalcev ene raziskovalne skupine več, kot je razpoložljivih sredstev, se sredstva za posameznega udeleženca ali mentorja zmanjšajo tako, da vsi člani in mentorji prejmejo enak znesek.

Tekmovanje se mora pričeti po datumu oddaje vloge in pred 30.6.2008.

Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.11.2007.

Na vrh