17.12.2010
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov iz držav Zahodnega Balkana v Sloveniji od šolskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja (104. JR)

Razpisna dokumentacija:

Javni sklad je objavil razpis za sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana. Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za posameznega dijaka v višini 500,00 EUR mesečno za 12 mesecev v posameznem šolskem letu za posamezen letnik izobraževanja oziroma 500,00 EUR mesečno za 10 mesecev v zadnjem letniku za sofinanciranje življenjskih in drugih stroškov izobraževanja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja dijakov, ki so državljani Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Kosova ali Makedonije, na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih strokovnih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji. Prijavijo se lahko poklicne srednje tehniške, srednje strokovne šole in strokovne tehnične gimnazije v Republiki Sloveniji, ki izvajajo navedene programe.


Višina sofinanciranja mesečne štipendije znaša za posameznega dijaka 500,00 EUR mesečno za 12 mesecev v posameznem šolskem letu za posamezen letnik izobraževanja oziroma 500,00 EUR mesečno za 10 mesecev v zadnjem letniku za sofinanciranje življenjskih in drugih stroškov izobraževanja. Sofinanciranje bo podeljeno od letnika, v katerega je dijak vpisan v program iz prejšnjega odstavka v šolskem letu 2011/2012,  dalje, do zaključka izobraževanja po tem programu.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 30. septembra 2011.


Dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič na e‐poštnem naslovu sabina.mikuletic[@]sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak delovni dan med uradnimi urami med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, tel. 01/434 15 50.

Na vrh