30.12.2009
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov iz držav Z. Balkana v Sloveniji za šolsko leto 2010/2011 (85. JR)

Razpisna dokumentacija:


Razpis podrobneje urejajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS št. 91/09).

Sklad je objavil razpis za sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov iz držav Zahodnega Balkana v Sloveniji. Na razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za posameznega dijaka v višini 200 EUR mesečno za 10 mesecev na leto od šolskega leta 2010/2011 dalje do zaključka izobraževanja po programu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja dijakov, državljanov držav Zahodnega Balkana, na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih strokovnih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji.

 

Višina sofinanciranja mesečne štipendije znaša za posameznega dijaka 200,00 EUR mesečno za 10 mesecev v posameznem šolskem letu za posamezen letnik izobraževanja, torej skupno 2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto za sofinanciranje življenjskih stroškov in drugih stroškov izobraževanja.

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 30. septembra 2010.

Na vrh