13.08.2008
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v 2008/2009 (57. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujih gostujočih raziskovalcev na raziskovalnih projektih raziskovalnih centrov gospodarskih družb v RS v 2008/2009.

Strokovno sodelovanje doktorskih študentov oziroma raziskovalno sodelovanje doktorjev znanosti mora trajati od tri do dvanajst mesecev.

 

Višina sredstev javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za posameznega tujega raziskovalca za vsak mesec trajanja strokovnega oz. raziskovalnega sodelovanja.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, katerih raziskovalni centri so vpisani v register pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje tujega raziskovalca na projektu ali programu, ki ga je že potrdila in ga sofinancira ARRS.


Pogoji, ki jih mora izpolnjevati tuj raziskovalec, ki ga prijavi prijavitelj:

  • ima status podiplomskega študenta na tuji visokošolski instituciji oziroma ima dosežen naziv doktor znanosti na področju, relevantnem za prijavljeno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje,
  • ni državljan Republike Slovenije,
  • ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije.

Rok za zbiranje prijav začne teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 31.8.2009.

Na vrh