19.11.2009
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v RS v 09/10 (78. JR)

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis je namenjen sofinanciranju strokovnega sodelovanja tujih doktorskih študentov ali doktorjev znanosti na raziskovalnih projektih raziskovalnih centrov gospodarskih družb v RS. Rok prijave je odprt in traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. avgusta 2010.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujih gostujočih doktorskih študentov ali doktorjev znanosti za tri do dvanajstmesečno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje na raziskovalnih projektih raziskovalnih centrov gospodarskih družb v RS v 2009/2010.

 

Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za posameznega tujega raziskovalca za vsak mesec trajanja strokovnega oz. raziskovalnega sodelovanja.

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 31. avgusta 2010 oziroma do porabe sredstev.

Na vrh