23.12.2011
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje srednješolskega tehniškega izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za šolsko leto 2012/2013 (127. JR)

Razpisna dokumentacija:

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09)


Dodatne informacije:

Sabina Mikuletič

sabina.mikuletic[@]sklad-kadri.si

tel.: (01) 434 15 50

 

RAZPIS JE ZARADI PORABE SREDSTEV ZAKLJUČEN

Javni sklad je objavil razpis za sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana. Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za posameznega dijaka v višini 5.000,00 EUR za posamezno šolsko leto za posamezen letnik izobraževanja za sofinanciranje življenjskih in drugih stroškov izobraževanja.

Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja srednješolskega tehniškega izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za šolsko leto 2012/2013 (127. JR)

 

Objava: 23. 12. 2011, Uradni list RS št. 105/11

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno petka, 31. 8. 2012.

Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana (Srbije, Črne gore,
Bosne in Hercegovine, Kosova ali Makedonije), na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji. Sofinanciranje bo podeljeno od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program v šolskem letu 2012/2013, dalje, do zaključka izobraževanja po tem programu.

 

Višina  sofinanciranja: 5.000,00 EUR za posamezno šolsko leto za sofinanciranje življenjskih in drugih stroškov izobraževanja dijaka.
 
Način oddaje prijav:
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
vidno označene z napisom »za 127. javni razpis«.

 

Opozorilo glede plačila upravnih taks:

 

Skladno z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) taks ne plačujejo javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.

 

 

 

Na vrh