29.06.2012
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2012 (136. JR)

Razpisna dokumentacija:

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09)

 

Dodatne informacije:

Doris Sattler
doris.sattler[@]sklad-kadri.si
+386 (0) 1 434-58-92


Uradne ure:
Pon-pet: od 9. do 12. ure,

sreda tudi od 14. do 16. ure

Slovenske raziskovalne, strokovne in izobraževalne organizacije lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje udeležbe tekmovalcev, članov tekmovalne skupine in mentorjev na tekmovanjih v tujini.

Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2012 (136. javni razpis)

 

Objava: Uradni list RS št. 50/2012

 

Rok prijave: čimprej oz. 30. 10. 2013


Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 2. 2012 in 30. 10. 2013.


Pomembno obvestilo glede plačila upravnih taks:
Skladno z določili 2a točko 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo) so plačila upravni taks za ta javni razpis oproščeni javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.

 

Opozorilo za fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem:
Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za pridobitev sredstev po tem razpisu, kot prijavitelja v prijavnici navedejo Univerzo in fakulteto, pri čemer se morajo vsi ostali podatki,  ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna številka, št. tekočega računa, zakoniti zastopnik etc.) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če ima pooblastilo. V primeru da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le tega skupaj z vlogo poslati na sklad.

 

Na vrh