19.07.2013
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2013 (159. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • Razpis (Ur.l. RS, št. 60/13)
  • Prijavnica  - prijavnico je potrebno poslati po pošti in elektronsko
  • Izjava tekmovalca - izpolniti in podpisati jo mora vsak prijavljeni tekmovalec, če je ta mladoleten, jo podpiše zakoniti zastopnik
  • Izjava mentorja - podpisati jo mora mentor, če ga institucija prijavi za sofinanciranje
  • Poročilo o udeležbi na tekmovanju - 1 izvod poročila mora prijavitelj poslati po pošti na naslov sklada ter 1 izvod Doris Sattler na spodnji elektronski naslov
    Poročilo je potrebno poslati na sklad šele po prejemu sredstev sklada in ne ob prijavi na razpis.

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 102/12)

 

Dodatne informacije:

Doris Sattler
ad-futura[@]sklad-kadri.si 
+386 (0) 1 434-58-92


Uradne ure:
Pon., sre. in pet: od 9. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16. ure

 

Razpis je zaradi porabe sredstev zaključen.

Slovenske raziskovalne, strokovne in izobraževalne organizacije lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje udeležbe tekmovalcev, članov tekmovalne skupine in mentorjev na tekmovanjih v tujini.

Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2013 (159. javni razpis)

 

Objava: Uradni list RS št. 60/13

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2014


Vrednost razpisa: 250.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2013 in 31. 10. 2014.


Pomembno obvestilo glede plačila upravnih taks:
Skladno z določili 2a točko 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo) so plačila upravni taks za ta javni razpis oproščeni javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.

 

Opozorilo za fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem:
Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za pridobitev sredstev po tem razpisu, kot prijavitelja v prijavnici navedejo Univerzo in fakulteto, pri čemer se morajo vsi ostali podatki,  ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna številka, št. tekočega računa, zakoniti zastopnik etc.) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če ima pooblastilo. V primeru da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le tega skupaj z vlogo poslati na sklad.

Na vrh