02.09.2011
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letu 2011 (115. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • Razpis
  • Prijavnica
  • Izjava - izpolniti in podpisati jo mora vsak prijavljeni tekmovalec, če je tekmovalec mladoletna oseba, jo podpiše njegov zakoniti zastopnik
  • Izjava mentorja - podpisati jo mora mentor, če ga institucija prijavi za sofinanciranje

 

Dodatne informacije:
Doris Sattler

doris.sattler[@]sklad-kadri.si
+386 (0) 1 434-58-92

 

Uradne ure:
Pon-pet: od 9. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16. ure

  

Slovenske raziskovalne in izobraževalne organizacije lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje udeležbe tekmovalcev, članov tekmovalne skupine in mentorjev na tekmovanjih v tujini.


Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letu 2011 (115. javni razpis)

 

Rok prijave: čimprej oz. 30. 9. 2012  (Ur. l. RS št. 69/2011)

 

Vrednost razpisa: 150.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. marcem 2011 in 30. septembrom 2012.

 

Opozorilo glede plačila upravnih taks:

Skladno z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) taks ne plačujejo javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.
 

Na vrh