18.11.2010
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letih 2010 in 2011 (98. JR)

Razpisna dokumentacija:

POSEBNO OPOZORILO: S spremembo Zakona o upravnih taksah se je spremenila tudi višina takse, ki jo mora prijavitelj plačati ob prijavi na razpis, zato upravna taksa znaša 21,02 EUR.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije razpisuje štipendije oziroma sofinanciranje štirimesečnega raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letih 2010 in 2011 iz področja naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v letih 2010 ter 2011. Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. avgusta 2011.

Na javni razpis se lahko prijavi:

  • raziskovalna ustanova s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno delo v tujino napoti doktorskega študenta s statusom mladega raziskovalca;
  • visokošolski zavod s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvaja javno veljavni študijski program in na raziskovalno delo v tujino napoti doktorskega študenta, ki ima status mladega raziskovalca ali status asistenta pri prijavitelju;
  • doktorski študent, ki je v študijskem letu 2010/2011 vpisan na javno veljavni doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji.

Višina štipendije oziroma sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR za posameznega doktorskega študenta.

 

Raziskovalno delo v tujini se mora pričeti med 1. oktobrom 2010 in 31. avgustom 2011, vključno z obema navedenima datumoma.

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. avgusta 2011.

 

Več informacij je na voljo v besedilu razpisa.

Na vrh