07.08.2008
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v 2008/2009 (52. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov štirimesečnega raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v študijskem letu 2008/2009.

Višina sredstev javnega razpisa znaša 250.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR za posameznega doktorskega študenta.

 

Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti po dnevu vložitve vloge, vendar najkasneje do vključno 31.8.2009.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo izobraževalne in raziskovalne ustanove ter gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napotijo doktorske študente, in ki:

  • so vpisane v sodni register Republike Slovenije in v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, če je prijavitelj gospodarska družba ali raziskovalna ustanova,
  • izvajajo javno veljavni študijski program, če je prijavitelj visokošolska izobraževalna ustanova.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski študent, ki ga prijavitelj prijavlja, so podrobneje opredeljeni z razpisom.

 

Rok prijave je do porabe sredstev, vendar najkasneje do 28.2.2009. Prvotni končni rok se je dne 13.2.2009 podaljšal do 31.7.2009.

Na vrh