19.11.2009
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v 09/10 (76. JR)

Razpisna dokumentacija:
besedilo razpisa (Ur.l. RS, št. 94/09, 20.11.2009),
prijavnica,
izjava študenta (izjavo poda doktorant, če ga na razpis pod točko A prijavlja pravna oseba),
izjava domačega mentorja (izjavo poda mentor na matični instituciji),
izjava mentorja v tujini (izjavo poda mentor na gostujoči instituciji).

 

Rapis urejajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS št. 91/09).

Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov štirimesečnega raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v študijskem letu 2009/2010. Sofinanciranje znaša 5.000,00 EUR za posameznega študenta. Rok prijave je odprt in traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.8.2010.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov štirimesečnega raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v študijskem letu 2009/2010.

 

Višina sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR za posameznega doktorskega študenta.

 

Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med 1.10.2009 in 31.8.2010.

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.8.2010.

Na vrh