06.09.2007
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja v Sloveniji s Slovenci iz tujine (39. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • razpis (Ur.l. RS, št. 81/2007, 7.9.2007)
  • prijavnica
  • Splošni pogoji poslovanja javnega sklada Ad futura (Ur.l. RS, št. 99/2004)

Predmet razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih znanstvenikov - slovenskih državljanov - za znanstveno ali pedagoško sodelovanje v Sloveniji.

Sredstva so na voljo za tri (3) do dvanajst (12) mesečno znanstveno ali dva (2) do dvanajst (12) mesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji. Namenjena so sofinanciranju življenskih stroškov. Višina sofinanciranja znaša 1.300,00 EUR mesečno.

 

Na razpis se lahko prijavijo institucije, ki:

  • so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
  • bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki so že financirani ali sofinancirani iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali pedagoško sodelovanje gostujočih raziskovalcev na javno veljavnih visokošolskih programih.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki ga prijavi institucija, so podrobneje opredeljeni v razpisu.

 

Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. avgusta 2008.

Na vrh