13.08.2008
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v 2008/2009 (53. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja tujih gostujočih znanstvenikov za raziskovalno ali pedagoško sodelovanje v Sloveniji.

Tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje ali dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje se mora izvajati na področju naravoslovnih, tehniških, medicinskih, družboslovnih ali humanističnih ved.

 

Višina sredstev javnega razpisa znaša 200.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za vsak mesec trajanja raziskovalnega ali pedagoškega sodelovanja.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • raziskovalne organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS), za raziskovalno sodelovanje tujega gostujočega znanstvenika na raziskovalnem projektu ali programu, ki ga je že potrdila in ga sofinancira ARRS,

  • javno veljavne visokošolske izobraževalne institucije, ki izvajajo javno veljavne visokošolske izobraževalne programe, za pedagoško sodelovanje tujega gostujočega znanstvenika na javno veljavnem visokošolskem programu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati tuji gostujoči znanstvenik, so opredeljeni z razpisom.

 

Prijavitelj lahko posameznega tujega gostujočega znanstvenika po tem razpisu prijavi le enkrat in sicer za obdobje raziskovanja oziroma pedagoškega sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada.

 

Rok prijave začne teči na dan objave razpisa in traja porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.8.2009.

Na vrh