06.11.2008
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja Slovencev iz tujine v Sloveniji v letu 2008/2009 (60. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet razpisa je sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja slovenskih doktorjev znanosti, ki že vsaj 3 ali več let delujejo v tujini, v Sloveniji.

Raziskovalno sodelovanje mora trajati tri do dvanajst mesecev, pedagoško sodelovanje pa dva do dvanajst mesecev.

 

Višina sredstev javnega razpisa znaša 80.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za vsak mesec trajanja raziskovalnega ali pedagoškega sodelovanja.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je ali bo financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije;
  • za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja javno veljavne visokošolske izobraževalne institucije, za sodelovanje na javno veljavnih visokošolskih izobraževalnih programih.

Rok za zbiranje prijav začne teči z objavo razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 30.6.2009.

Na vrh