09.09.2010
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje programa mednarodne mature za šolsko leto 2010/2011 (97. JR)

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis je namenjen sofinanciranju izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana v dveletnem programu mednarodne mature za šolski leti 2010/2011 in 2011/2012 do mature.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji.

 

Štipendije bodo podeljene za šolsko leto 2010/2011, v katerem mora biti dijak vpisan v 1. letnik programa mednarodne mature, kar je enakovredno 3. letniku gimnazijskega programa.

 

Sofinanciranje se dodeli za pokritje celotnih stroškov bivanja v dijaškem domu ter delno sofinanciranje šolnine.

 

Na razpis se lahko prijavijo izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo program mednarodne mature (v nadaljevanju: prijavitelj), za pridobitev sofinanciranja za dijake držav Zahodnega Balkana, ki se bodo v Sloveniji v šolskem letu 2010/2011 vključili v prvi, v naslednjem šolskem letu pa drugi letnik programa mednarodne mature.

 

Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjeno, žigosano ter s strani zakonitega zastopnika podpisano prijavnico. Za vsakega prijavljenega dijaka mora oddati tudi izjavo, ki jo izpolni in podpiše vsak izmed staršev dijaka ali njegov skrbnik.

 

Rok prijave je 30. september 2010.


Na vrh