24.12.2015
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje podoktorskega študija na European University Institute (EUI) (200. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

 

Dodatne informacije:

 

Doris Sattler

E: doris.sattler[@]sklad‐kadri.si

Tel.:01/434‐58‐92

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu (1) vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2016/2017 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2016/2017. Rok za oddajo prijav je 31. 3. 2016.


Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v (bruto) višini:

  • 2.475,00 EUR (bruto) mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev;
  • 300,00 EUR (bruto) enkratno za potne stroške.


Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek 31. 3. 2016.


Dodatne informacije so na voljo v besedilu razpisa ali pri Doris Sattler na e‐poštnem naslovu doris.sattler[@]sklad‐kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu javnega sklada oziroma na telefonski številki 01/434‐58‐92.

Na vrh