Razpis

01.07.2016
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) (211. JR)

Razpisna dokumentacija:

•    razpis (Ur. l. RS št. 47/2016)
•    prijavnica
•    pooblastilo
Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 91/09, 102/2012 in 108/2013)

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu (1) vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2017/2018 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2017/2018. Rok za oddajo prijav je 31. 3. 2017.

Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v (bruto) višini:

  • 2.666,67 EUR (bruto) mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev;
  • do 1.600,00 EUR (bruto) enkratno za potne stroške.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 31. 3. 2017.

Dodatne informacije so na voljo v besedilu razpisa ali pri Doris Sattler na e‐poštnem naslovu doris.sattler[@]sklad‐kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami: v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu javnega sklada oziroma na telefonski številki 01/434‐58‐92.