25.09.2017
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) (232. JR)

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu (1) vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2018/2019 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2018/2019. Rok za oddajo prijav je 31. 3. 2018.

  • Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v bruto višini:
  • 2.666,67 EUR mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev;
  • do 1.600,00 EUR enkratno za potne stroške.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek 31. 3. 2018.

Dodatne informacije so na voljo v besedilu razpisa ali pri Katji Cankar na e‐poštnem naslovu ad-futura[@]sklad‐kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu javnega sklada oziroma na telefonski številki 01 434 15 91.

Na vrh