20.12.2019
Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) (283. JR)

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2020/2021 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2020/2021.

Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) za leto 2020

Objava razpisa: 20. 12. 2019 na spletni strani sklada

Rok prijave: Prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 31. 3. 2020.

Vrednost razpisa: 31.500,00 EUR

Višina štipendije: Izbrani vlagatelj bo prejel sofinanciranje v bruto višini:

 

-       2.500,00 EUR (bruto) mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev;

-       do največ 1.500,00 EUR (bruto) enkratno za povratne potne stroške.

 

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 283. javni razpis).

Na vrh