20.12.2018
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) (269. JR)

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2019/2020 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2019/2020.

Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) za leto 2019 (269. javni razpis)


Objava razpisa: 20. 12. 2018 na spletni strani sklada


Rok prijave: Prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 29. 3. 2019.


Vrednost razpisa: 35.000,00 EUR


Višina štipendije: Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v bruto višini:

  • 2.666,67 EUR (bruto) mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev;
  • do največ 1.600,00 EUR (bruto) enkratno za povratne potne stroške.

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 269. javni razpis).


Na vrh