17.07.2008
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje pilotnega projekta izobraževanja dijakov iz tujine na tehniških programih srednjih šol v Sloveniji v šolskem letu 2008/2009 (56. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je izbira pilotnega projekta izobraževanja tujih državljanov iz držav Zahodnega Balkana na srednjih tehniških in strokovnih izobraževalnih programih srednjih šol v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2008/2009, ki ga bosta izvajala ena tehniška srednja šola ali šolski center in najmanj en delodajalec.

Sredstva javnega razpisa so namenjena sofinanciranju pilotnega projekta in sicer za pokritje stroškov bivanja dijakov, vključenih v pilotni projekt, v dijaškem domu in šolnine.

 

Sofinanciranje bo podeljeno za dve šolski leti in sicer za leto 2008/2009, v katerem morajo biti dijaki, ki sodelujejo v pilotnem projektu, vpisani v 3. letnik štiriletnega srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, in za leto 2009/2010, v katerem morajo biti isti dijaki vpisani v 4., zadnji letnik istega programa.

 

Pilotni projekt mora prijaviti ena tehniška srednja šola ali šolski center, ki izvaja javno veljavne tehniške in strokovne izobraževalne programe v Republiki Sloveniji, v sodelovanju z vsaj enim delodajalcem. Namen pilotnega projekta je pridobitev srednje tehnične izobrazbe za največ 20 dijakov iz tujine.

Tehniška srednja šola ali šolski center (v nadaljevanju: prijavitelj) mora izpolnjevati sledeče pogoje:

  • bo v šolskem letu 2008/2009 na podlagi zakona, ki ureja srednje tehniško in strokovno izobraževanje, v Republiki Sloveniji izvajal program srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja,
  • bo v 3. letnik srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja redno vpisal tuje državljane iz držav Zahodnega Balkana, ki so v Slovenijo prišli izključno z namenom izobraževanja v okviru pilotnega projekta, in ki bodo program izobraževanja zaključili v dveh šolskih letih.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati v program vključeni delodajalci in dijaki, so določeni z javnim razpisom.

 

Rok prijave je 8. avgust 2008.

Na vrh