09.09.2010
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih državljanov v RS v 2010/2011 (93. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih gostujočih znanstvenikov na različnih znanstvenih področjih v letih 2010 in 2011.

Sofinanciranje je na voljo za dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje ali za tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje.

 

Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR mesečno za vsak mesec trajanja pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujega državljana Republiki Sloveniji.

 

Prijavitelj je gostujoča institucija v Sloveniji. V celoti izpolnjeno prijavnico mora podpisati zakoniti zastopnik prijavitelja. Vlogi je potrebno priložiti v celoti izpolneno in s strani gostujočega znanstvenika, ki ga prijavitelj prijavlja za sofinanciranje, podpisano izjavo.

 

Prvi zaprti rok prijave prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in se zaključi v petek, 29. oktobra 2010. Vloge, prispele do navedenega datuma, se bodo uvrstile v prvo odpiranje prijav.

 

Če v prvem odpiranju prijav ne bodo podeljena vsa razpisana sredstva, traja drugi zaprti rok prijave do petka, 18. februarja 2011.

 

Če se tudi v drugem odpiranju prijav ne bodo podelila vsa razpisana sredstva, je tretji rok za oddajo prijav določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. avgusta 2011.

Na vrh