19.11.2009
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih državljanov v RS v 09/10 (77. JR)

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis je namenjen sofinanciranju pedagoškega ali raziskovalnega tujih gostujočih znanstvenikov v RS v 09/10. Rok prijave je odprt in traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. avgusta 2010.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih gostujočih znanstvenikov v Republiki Sloveniji na področju naravoslovnih, tehniških, medicinskih, družboslovnih in humanističnih ved in sicer:

  • za dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje ali
  • za tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje.

Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR mesečno za vsak mesec trajanja pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 31. avgusta 2010 oziroma do porabe sredstev.

Razpis je zaradi porabe sredstev zaključen.

Na vrh