29.07.2009
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja Slovencev iz tujine v RS za 09/10 (70. JR)

Razpisna dokumentacija:
Besedilo razpisa (Ur.l. RS, št. 60/09, 31.07.2009)
Prijavnica

Izjava gostujočega znanstvenika

 

Rapis urejajo Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 33/08 in 73/08). 

Razpis je namenjen sofinanciranju raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja slovenskih doktorjev znanosti, ki že vsaj 3 ali več let delujejo v tujini.

Javni razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih državljanov iz tujine v Republiki Sloveniji v letu 2009/2010 je bil objavljen 31.07.2009 (Ur.l. RS, št. 60/09). Rok prijave do porabe sredstev, vendar najdlje do 31.08.2010.

 

Za sofinacianje se lahko prijavijo slovenske institucije, ki bodo gostovale slovenskega državljana iz tujne in sicer za tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje ali za dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje v RS.

Višina sredstev javnega razpisa znaša 90.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR mesečno za vsak mesec trajanja raziskovalnega ali pedagoškega sodelovanja.

Na vrh