Razpis

05.07.2007
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje izobraževanja tujcev na programu mednarodne mature v šol.l. 2007/08 (37. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • razpis (Ur.l. RS, št. 60/2007)

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskih gimnazij za štipendiranje izobraževanja tujih državljanov na programu priprave na mednarodno maturo.

Višina sofinanciranja znaša 62.594 EUR za posamezno šolsko leto dveletnega programa priprav na mednarodno maturo in sicer za šolski leti 2007/08 in 2008/09.

 

Na razpis se lahko prijavijo le tiste gimnazije, ki izvajajo program priprave na mednarodno maturo. Te so razpisno dokumentacijo in vabilo k prijavi prejele neposredno.