07.08.2008
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj zaposlenih 2008-2010 (59. JR)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za obdobje 2008 – 2010 (IUZ 2008-2010). Projekte lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki. Rok prijave je 28. avgust 2008.

Program je namenjen spodbujanju vlaganja podjetij v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, s čimer se povečujejo usposobljenost, kreativnost in kompetence zaposlenih, tako najvišje izobraženega kadra, ki je ključen za zagotavljanje konkurenčnosti v gospodarstvu, kot tudi tistih zaposlenih, ki jim grozi izguba zaposlitve.


Sklad je v okviru programa izvedel javni razpis za obdobje 2008-2010, katerega predmet je bil sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Izbranim izvajalcem bo sklad sofinanciral upravičene stroške, ki so nastali z vključitvijo redno zaposlenih oseb v programe izobraževanja in/ali programe usposabljanja.

Vlagatelji so v skladu z razpisom lahko kandidirali za sofinanciranje programov, ki se začnejo med 1.9.2008 ter 30.9.2010. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je 30.9.2010. Upravičeni so stroški, ki so nastali od 1.9.2008 do datuma zaključka izvajanja programa.


Rok za zadnje poročanje je 15.10.2010.

Rok prijave je potekel 28. avgusta 2008. Pretekli razpis si lahko ogledate na tej povezavi.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, na telefonski številki 01/434 10 95, 01/434 58 91, ali na e-poštnem naslovu terezija.krajcer@sklad-kadri.si


Na vrh