30.03.2012
Seznam prejemnikov sredstev za izvajanje programov popestrimo šolo 2011/2012

Sklad objavlja seznam prejemnikov sredstev iz javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2011/2012 (POŠ 2011/2012).

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo, tj. aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev.

 

Odpiranje pravočasno prispelih vlog je potekalo v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana in ni bilo javno. Odpiranje vlog je opravila za ta javni razpis imenovana komisija.

 

Sklad bo vlagatelje, ki so vloge oddali pravočasno, o odločitvi obvestil z individualnimi sklepi. Z izbranimi vlagatelji bo sklenil pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje programa. V primeru, da se vlagatelj v 8 dneh od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

 

Celoten seznam lahko vidite tukaj.

 

Na vrh