05.12.2012
Seznam izbranih upravičencev enotnih regijskih štipendijskih shem 2012/2013

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja seznam izbranih upravičencev na Javnem razpisu za sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2012/2013.

                           

 

Objavljamo seznam izbranih upravičencev na javnem razpisa za sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Izbranih je bilo 12 upravičencev, ki so dosegli zadostno število točk določeno z razpisno dokumentacijo. Glede na napovedi upravičencev bo v okviru vseh 12 operacij regijskih štipendijskih shem vključenih 278 delodajalcev s 745 štipendisti.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Organ upravljanja kohezijske politike je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na vrh