19.06.2014
Rok prijave: Potekel
Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015

Razpisna dokumentacija:

Če imate težave z odpiranjem obrazcev preko povezav zgoraj, kliknite tukaj.


Za odpiranje in izpolnjevanje obrazcev potrebujete zadnjo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani proizvajalca.

 

Dodatne informacije:

- tel.  01 434 58 97 in 01 434 10 83


Informacije so objavljene tudi na portalu e-Uprava, vključno z odgovori na vprašanja vlagateljev.

 

Dodatne informacije o tekmovanjih:

Sklad je objavil seznam tekmovanj, za katere mora vlagatelj predložiti le kopijo priznanja oz. potrdila o uvrstitvi, ni pa potrebno predložiti drugih dokazil o tem, da tekmovanje izpolnjuje pogoje.

Seznam je objavljen na spletni strani sklada.

Sklad je 19. 6. 2014 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015. Rok za oddajo vlog je za dijake 5. 9. 2014 in za študente 8. 10. 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015

Objava razpisa: 19. 6. 2014, spletna stran sklada in portal e-Uprava


Rok prijave: za dijake 5. 9. 2014, za študente 8. 10. 2014


Vrednost razpisa: 2.500.000,00 EUR


Predmet razpisa: dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 vlagateljem, ki:

  • v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala; 
  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne.

Pogoji

Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izjemni dosežek in ustrezen šolski ali študijski uspeh, ki so ga dosegli v predhodnem šolskem oziroma študijskem letu izobraževanja pred 2014/2015 in sicer: 

  • zlato maturo v Republiki Sloveniji ali 
  • uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali 
  • ustrezno povprečno oceno. 

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu. Besedilo javnega razpisa in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani, možno jih je prevzeti tudi osebno na javnem skladu v poslovnem času.


Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - novi«.


Dodatne informacije

  • na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije
  • na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si
  • osebno na skladu ali telefonsko na številkah 01 434 58 97 ali 01 434 10 83 v času uradnih ur (pon., sre., pet. od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure).


Na vrh