24.06.2016
Rok prijave: Potekel
Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

Razpisna dokumentacija:

Za odpiranje in izpolnjevanje obrazcev potrebujete zadnjo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani proizvajalca.

 

 


Dodatne informacije:

- tel. 01 434 58 97 in 01 434 10 83

- portal e-Uprava, kjer so tudi odgovori na vprašanja strank

Sklad je 24. 6. 2016 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2016 in za študente 7. 10. 2016.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017


Objava razpisa: 24. 6. 2016, spletna stran sklada in portal e-Uprava


Rok prijave: 

  • za dijake 7. 9. 2016
  • za študente 7. 10. 2016

Vrednost razpisa: 2.800.000,00 EUR


Predmet razpisa: prva dodelitev Zoisove štipendije (v nadaljevanju: štipendija) za posamezno raven izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Štipendijo po tem razpisu lahko uveljavljajo tisti, ki:

  • v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala; 
  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne.

Pogoji: Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh. 

Kot šolski oz. študijski uspeh štejejo:

  • zlata matura v Republiki Sloveniji ob prehodu iz srednje šole na študij,
  • uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali 
  • ustrezna povprečna ocena. 

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu. Besedilo javnega razpisa in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani, možno jih je prevzeti tudi osebno na javnem skladu v poslovnem času.


Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - novi«.


Dodatne informacije: 

Na vrh