24.08.2012
Rok prijave: Potekel
Štipendije za program Fulbright za leto 2012 (141. JR)

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2012 (141. JR)

 

Objava: Uradni list RS, št. 64/2012

 

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2012, in sicer za gostovanje slovenskih državljanov v ZDA ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2012 so vključeni tisti  štipendisti, ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2012/2013 in so predhodno potrjeni s strani ameriškega organa v Washingtonu.

 

Namen in višina štipendij:

 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice;
  • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA za gostovanje v RS lahko pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini:

  • 800,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
  • 1.000,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 9. 2013.


Dodatne informacije in pojasnila:

  • Na voljo sta dve prijavnici - prijavnica v slovenskem jeziku, je namenjena slovenskim vlagateljem za gostovanje v ZDA, dvojezična prijavnica pa je namenjena ameriškm državljanom za gostovanje v Sloveniji.
  • Ponudbe letalskih kart, ki jih morajo oddati slovenski državljani, morajo biti pridobljene s strani različnih ponudnikov - neposredno od prevoznika, s strani agencij, preko spletnih ponudnikov - na primerljivi relaciji in z enakim datumom letov; iz ponudbe mora biti razviden ponudnik in datum ponudbe.
  • Obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS za ameriške državljane ni obvezno, saj je lahko ustrezno tudi zdravstveno zavarovanje iz tujine. Vsekakor pa se morajo o tem izjasniti v prijavi.
  • Prebivališče v času gostovanja - tako slovenski kot ameriški državljani morajo imeti v času gostovanja ustrezno urejeno prebivanje v Sloveniji - slovenski državljani morajo pred odhodom le-tega prijaviti pri Upravni enoti, amerški državljani pa morajo prijavo opraviti po prihodu.
  • Pooblastila: Slovenski državljani morajo pred odhodom pooblastiti osebo, ki prebiva v Sloveniji, za urejanje vseh zadev v zvezi s štipendijo po tem razpisu pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Na vrh