26.11.2009
Rok prijave: Potekel
Praktično usposabljanje z delom 2009/2010 (83. JR)

Sklad je v petek, 27. novembra 2009, na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oz. študijskem letu 2009/2010 (PUD 2009/2010). Rok za prijavo na razpis je 15. januar 2010.

 

 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta.

 

Sprememba


V »Javnem razpisu za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96/09, dne 27. novembra 2009, se v 13. točki razpisa »Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev« spremeni rok za oddajo vlog, tako, da se ta glasi »Rok za oddajo vlog je 15. marec 2010«.


Prav tako se v navedenem razpisu spremeni točka 14. »Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumi naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev«, tako, da se prvi stavek glasi »Odpiranje vlog se bo začelo 17. marca 2010 ob 10. uri v prostorih naročnika.


Vlagatelji, ki so vloge že oddali, lahko, v primeru, da zgoraj navedena sprememba vpliva na njihove vloge, pošljejo novo vlogo, sklad pa jim bo prejšnjo vlogo vrnil.


Spremembam javnega razpisa sledijo tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si.

Na vrh