01.07.2009
Rok prijave: Potekel
Praktično usposabljanje z delom 2008/2009 (68. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 3. julija 2009 v Uradnem listu RS objavil javni razpis za Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009 (PUD 2008/2009).

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta. 

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo pri Nataši Florjančič na telefonski številki 01/4341 552 vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter v sredo tudi od 14. do 16. ure, ali na e-poštnem naslovu natasa.florjancic@sklad-kadri.si.

 

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno.

 

Dne 17. julija 2009 je sklad objavil spremembo javnega razpisa. V skladu s spremembo javnega razpisa se je rok za oddajo vlog podaljšal do 24. julija 2009.

 

 

Na vrh