01.04.2010
Rok prijave: Potekel
Povračilo šolnin - izobraževanje odraslih 2007-2010 (75. JP)

PRIJAVA NI VEČ MOŽNA

(glej objave: aktualni razpisi)


Pogosta vprašanja in odgovori

Sklad je 21. avgusta 2009 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 66/09 objavil javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010. Rok prijave je 31.8.2010.

 


Namen programa je izboljšanje splošne izobraženosti odraslih in dvig izobrazbene ravni do 12 let uspešno končanega šolanja, kar povečuje zaposlitvene možnosti posameznika. Program je namenjen odraslim, ki so v starosti 25 do 64 let pridobili višjo raven izobrazbe do V. stopnje v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.

Povrne se del stroškov izobraževanja odraslih v šolskih letih za zaključen letnik ali za zaključeno izobraževanje (s splošno ali poklicno maturo ali zaključnim izpitom) po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja do naslednje višine:

Uspešno zaključen letnik (za pos. leto)naravoslovno-tehnični programi850 EUR
ostali programi600 EUR
Uspešno zaključeno izobraževanje oz. pridobitev izpitazaključni izpit in poklicna matura100 EUR
splošna matura70 EUR
delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit1.000 EUR


Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 31.8.2010.

 

Javno povabilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport v vrednosti 6.209.940 EUR. Izvaja v okviru kohezijske politike, ki jo koordinira Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

 

Dodatne informacije v zvezi s povabilom lahko vlagatelji do vključno 25.8.2010 dobijo pri Martini Bandelj na telefonski številki 01/43 41 085 oziroma 01/43 41 080 vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter v sredo tudi od 14. do 16. ure, ali na elektronskem naslovu martina.bandelj@sklad-kadri.si.

 

Na vrh