26.02.2020
Povečanje sredstev za sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih

Sklad je 25.7.2019 objavil 278. javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih. Zaradi povečanega interesa za prijavo kandidatov v drugem prijavnem roku (1.1.2020 – 30.4.2020) se sredstva za namen predmetnega javnega razpisa povečajo za 197.000,00 EUR in tako za leto 2020 skupaj znašajo 847.000,00 EUR.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

 

Pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12.2020. Drugi prijavni rok za zbiranje vlog je pričel teči 1.1.2020 in traja do porabe sredstev, vendar najpozneje do 30.04.2020.

Na vrh