17.04.2012
Popravek seznama prejemnikov sredstev za izvajanje programa Popestrimo šolo 2011/2012

Sklad objavlja popravek sklepa št. 1104-2/2011-157 s seznamom prejemnikov sredstev iz javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2011/2012 (POŠ 2011/2012).

Popravek sklepa je posledica odstopa dveh vlagateljev od vloge. Sredstva, ki so bila namenjena njima, se razporedijo med naslednje vlagatelje, ki so dosegli minimalno število točk.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo, tj. aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev.

 

Po ponovnem pregledu je komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa pripravila nov Predlog vlog za dodelitev sredstev v okviru javnega razpisa POŠ 2011/2012. Na osnovi predloga je s popravkom sklepa o dodelitvi sredstev odločil predstojnik sklada.

 

Sklad bo z dodatnimi izbranimi vlagatelji sklenil pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje programa. V primeru, da se vlagatelj v 8 dneh od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Na vrh